Service og serviceavtaler

Service og serviceavtaler

For å godkjenne etablering av trykkavløpssystemer, forutsetter ofte kommunene at iniativtakerne etablerer rutiner for ettersyn og drift av anleggene.

Hos oss får du serviceavtale uansett type pumpe eller anlegg du har.

Vi tilbyr serviceavtaler til både private og bedrifter. Din pumpestasjon må virke hele døgnet, hele året!

Vi tilbyr service på alle type pumper innen VVS/ VA.
Våre kompetente og erfarne serviceteknikere utfører jobben på en trygg og sikker måte.

En vanlig serviceavtale utføres en gang årlig, men det gjøres hyppigere tilsyn ved behov for dette. Hver serviceavtale er individuell og spesielt tilpasset ditt anlegg og behov.

Under en service vil det bli utført grundige funksjonskontroller på pumpe og utstyr, kontroll av styreskap og grundig rengjøring av anlegget. Dersom kontrollene skulle avdekke behov for bytte av deler, vil du som kunde alltid bli kontaktet før dette utføres.

Etter hvert servicebesøk fra oss får du tilsendt en tilstandsrapport. Denne rapporten dokumenterer utført arbeid og du får en oversiktlig og grundig beskrivelse av tilstanden til din pumpestasjon.

Når du har en serviceavtale hos oss, er du prioritert dersom du skulle oppleve problemer på ditt anlegg og er sikret utrykning raskt.

Fordeler med en serviceavtale:

  • Med en serviceavtale vet man at det blir utført grundige kontroller innenfor nødvendig tidsintervall
  • Eventuelle problemer blir oppdaget før de eventuelt blir store
  • Service blir utført av kompetent og profesjonelt personell
  • Prioritet ved behov for utrykning

Grundig rapport blir utsendt etter hvert servicebesøk.