PS 602 ISOLERT

PS 602 ISOLERT

Videreutviklet pumpestasjon for installasjon i kalde omgivelser. Stasjonen er isolert, kapslet og ut- styrt med 150 w ohm varmekabel.

Mer info kommer senere!