Tjenester

Våre tjenester

Hva kan vi hjelpe deg med?

24/7 vaktordning

Våre kunder kan kontakte vår 24 timers betjente vakttelefon.

Vi tilbyr service på alle type pumper innen VVS/ VA.

Rådgivning og prosjektering

Vi tilbyr rådgivning og bistand til ditt prosjekt.

GSM-varsling

Vi leverer GSM overvåkning av pumpestasjoner.

Drift og igangkjøring

Snakk med oss, vi kan hjelpe deg.

Røropplegg innen industri og VA

Ta kontakt for mer informasjon.