Vinterkonservering

Vinterkonservering

Ta vare på din pumpestasjon!

PSV 123 er et velprøvd middel som bidrar til at pumpestasjonen knyttet til vann- og avløpssystemet på hytta blir både renset og frostsikret. Dette forebygger mot vinterskader og funksjonsproblemer i forbindelse med stillstand.

Ved bruk av PSV 123 tar du bedre vare på din investering. Som hytteeier får du færre driftsproblemer når sesongen starter igjen til våren. PSV 123 består av tre kanner, som alle skal brukes i rens- og frostsikreprosessen. Korrekt vinterkonservering av pumpestasjonen er viktig, for å redusere muligheten for driftsproblemer og for at levetiden på pumpestasjonen skal optimaliseres.

PSV 123 er meget enkelt å bruke og hele arbeids-operasjonen tar bare drøyt et kvarters tid. PSV 123 er miljøvennlig og godkjent for bruk i avløpsanlegg!

Lett å bruke